2015-2016, 4 images, 150x190 cm, Inkjet Prints on Photo Rag Baryta Paper

Casa Scinteii; Casa Poporului; Casa Radio and Casa Tehnicii - Bucharest

Casa Scinteii
Casa Poporului
Casa Radio
Casa Stiintei